przykłady z dotychczasowych zajęć

zagrożenia w pracy zawodowej strażaka; zjawisko pożaru, jego rozwój i dynamika; pożary wewnątrz budynków; pożary w obiektach wielkopowierzchniowych; pożary garaży podziemnych; asekuracja strażaków w strefie zagrożenia; asystent bezpieczeństwa; zdarzenia budowlane; pożary pojazdów komunikacyjnych; zagrożenia ze strony prądu elektrycznego; zastosowanie i użytkowanie kamer termowizyjnych; techniki podstawowe ratownictwa wysokościowego w działaniach interwencyjnych; samoratownictwo; zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożarów; podstawy ratownictwa i rozpoznania chemicznego; i wiele innych odpowiadająych konkretnym potrzebą...

zapytania kieruj na

ANIMAL FIRST AID and LIVE SAVING TECHNIQUES

znaki graficzne do oznakowania mienia [informacja dla służb]